Acabar amb l’intrusisme en la professió

La candidatura Més i Millor es proposa dur a terme, d’entrar en junta Govern, la realització d’accions continuades i contundents, per eradicar l’ Intrusisme; expectativa que tots els psicòlegs i psicòlogues esperem del nostre col·legi, a més d’altres col·legis professionals afectats tanmateix per aquests fraus de suplantació.

Correspon als Col·legis professionals adoptar les mesures conduents a evitar l’intrusisme professional. És obligació de cada un dels Col·legis de Psicologia, el no permetre l’existència d’actes d’intrusisme.

Els intrusos ja sigui de formació o consulta, cada vegada estan més ben assessorats en les seves publicitats i instal·lacions, evitant utilitzar la paraula –Psicologia- per la generalista de Terapeuta, el que dificulta enormement el progrés de la denuncia.

La planificació a curt i mig termini es situaria en quatre eixos claus

  1. Promoure freqüentment campanyes de comunicació informatives sobre la necessitat d’acudir a psicòlegs/es col·legiats quan es pateixen conflictes emocionals. La informació a la ciutadania és essencial.

– La candidatura “més i millor” proposa, de guanyar les eleccions, la implementació a Catalunya a l’octubre de 2018 d’una campanya testimonial de prestigi per a la professió ja acordada amb agència i protagonistes que presten la seva imatge desinteressadament. (Vegin mostra d’aquesta campanya en aquesta mateixa web

  1. Incidir judicialment davant casos evidents d’intervenció fraudulenta que progressin favorablement  a Catalunya o arreu, recollint les experiències d’ intervencions exitoses que es duen a terme tant a Catalunya com en Col·legis de Psicologia d’altres autonomies, per comparar i homologar les intervencions reeixides i actuar a l’uníson.
  2. Activar un projecte de llei sol·licitant la reserva de l’acte psicològic i les seves competències. Després els diferent reconeixements que s’han produït o s’estan en l’àmbit de la Psicologia sobre especialitat clínica, sanitària, neuropsicologia, i ara mateix especialista en emergències, podem considerar que ens trobem en una situació favorable per sol·licitar formalment un projecte de llei que contemplo la descripció i reserva de l’acte psicològic.

El desvetllar situacions d’intrusisme professional i fomentar que l’atenció psicològica sigui prestada per persones titulades i col·legiades és una garantia de preserva de laboral per els professionals de la Psicologia, garantint la salut i el benestar emocional de la població.