Pack Digital

Descripció

Els reptes en l’atenció al pacient d’aquest segle passen per una profunda transformació digital, on les eines telemàtiques en la gestió de la salut seran un pilar fonamental en el camí cap a un model d’assistència més sostenible i flexible. L’automatització d’historials clínics, les consultes virtuals remotes per videoconferència o la capacitat de posar el centre en les necessitats del pacient, amb accés permanent a les seves dades de salut, i l’adaptació a la mobilitat i diversitat de disponibilitat horària que ens planteja la societat actual, conformen els grans reptes d’aquest canvi.

Malgrat les possibilitats tecnològiques existents avui en dia a l’abast de qualsevol, el marc regulatori en relació amb la protecció de les dades personals i la privacitat de les persones, especialment en l’àmbit europeu, és cada cop més exigent (amb la recent incorporació de la Regulació General de Protecció de Dades, GDPR), dificultant la incorporació dels professionals en aquest nou model assistencial que cada cop demana més el mercat.

Propósit

La proposta cobrirà les necessitats que es deriven de la relació psicòleg – pacient, entre les que es podran trobar:

  • Perfil psicològic, familiar i emocional del pacient
  • Historial clínic
  • Curs clínic i seguiment evolutiu de consultes
  • Agenda automatitzada de consulta
  • Videoconferència amb pacients i interconsultes amb altres professionals

Amb la voluntat de facilitar l’accés als col·legiats, es treballa en un model de subscripció que permeti universalitzar el servei, amb un preu de menys de 10 euros mensuals (a partir de 500 col·legiats que en facin ús).

Referències