Psicologia Treball i Organitzacions

Estudi sobre “L´activitat dels professionals de la Psicologia de la Intervenció Social i Comunitaria i Psicologia del Treball i les Organitzacions a Catalunya”.

La proposta concreta, reflectida en l’eix Dignificació del programa de la candidatura “Mes i millor “ a les eleccions a Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, té per objectiu promoure, conjuntament amb les universitats, les accions necessàries per aconseguir la regulació que acrediti i reconegui les especialitats de Treball i Organitzacions i de Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària. Per assolir aquest objectiu se’ns suggereix del tot adient posar en marxa el projecte que segueix.

L’ activitat dels/de les professionals de la Psicologia del Treball i les Organitzacions i de la Intervenció Social i Comunitària és molt diversa, tant pel que fa als contextos en els que desenvolupen la seva activitat professional, com en les activitats realitzades. En conseqüència es tracta d’intervencions no sempre resulten ben identificades socialment.

És per aquest motiu que des del Col·legi, i amb col·laboració de la Universitat, ens plantegem l’oportunitat de conèixer quina és la situació actual dels professionals de la psicologia en ambdós àmbits d´intervenció, els diferents focus, àrees i / o nivells des dels quals opera, quines són les seves pràctiques professionals, i les dificultats amb què es troben.

L´objectiu últim es crear un observatori de la professió que permeti fonamentar les principals línies d´actuació acadèmic/professional per als propers anys en  l´àmbit de la i Psicologia del Treball i les Organitzacions i de la Intervenció Social i Comunitària a Catalunya, i endegar conjuntament, Col·legi – Universitat, els passos necessaris per tal d’assolir l’objectiu de regulació i reconeixement previstos.

Dra. Marina Romeo